Δήμος Λευκάδας: Ανακοίνωση για τη μη προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

 

 

Λευκάδα, 16 Σεπτέμβρη 2016

Ανακοίνωση

Σας πληροφορούμε ότι από την Πέμπτη 15 Σεπτέμβρη 2016 ο επίσημος ιστότοπος του Δήμου Λευκάδας (www.lefkada.gov.gr) δεν είναι προσβάσιμος.

Η διαδικτυακή πύλη του Δήμου μας χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και την ευθύνη λειτουργίας των server από όπου η πύλη μας εξυπηρετείται έχει η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, το οποίο έχει την ευθύνη διαχείρισης του ιστότοπου, στις 15-9-2016 δήλωσε τόσο τηλεφωνικώς όσο και μέσω του on-line συστήματος υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ το πρόβλημα.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάστασή του. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ