Ολόκληρο το ψήφισμα των κατοίκων της Λευκάδας για τα ανεπιτήρητα βοοειδή

Προς:

1) Δήμο Λευκάδας. 2) Π.Ε. Λευκάδας. 3) Πρόεδρο Δ.Σ. Λευκάδας (για ενημέρωση του Δ.Σ. Λευκάδας και εισαγωγή του  θέματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο Δημ. Συμβούλιο).4) κ. Αθανάσιο Καββαδά Βουλευτή Λευκάδας (για κατάθεση επερώτησης στη Βουλή). 5)  κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας. 6) Δνση Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λευκάδας. 7) Δ/νση Δασών Ν. Λευκάδας. 8) Δ/νση Υγιεινής της Π.Ε. Λευκάδας.

Κοινοποίηση:

1) Ν.Ε. των Πολιτικών Κομμάτων του νομού Λευκάδας. 2) Επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων Λευκάδας.

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Καλούμε το Δήμο Λευκάδας και την Π.Ε. Λευκάδας με τις αρμόδιες υπηρεσίες τους και τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί από αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες (Επιτροπή διαχείρισης βοσκοτόπων κ.λ.π.) όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους προβούν στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες προκειμένου να δοθεί άμεση λύση στα προβλήματα που δημιουργούνται από τα ανεπιτήρητα κυρίως βοοειδή κ.λ.π. παραγωγικά ζώα καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν λάβει επικίνδυνες και ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του δήμου της Λευκάδας στις 2 Απριλίου 2016 στο Δημαρχείο της Καρυάς οι εκπρόσωποι της δημοτικής μας αρχής εμπαίζοντας τους δημότες-καλλιεργητές που παραβρέθηκαν σε αυτή τους ζήτησαν να υποδείξουν τους νόμιμους τρόπους επίλυσης του προβλήματος (!)

Τους απαντάμε σήμερα ότι, οι δημοτικές και περιφερειακές υπηρεσίες, με τις όποιες ελλείψεις στην οργανική τους σύνθεση, γνωρίζουν καλύτερα από κάθε δημότη και κάθε αιρετό το νομοθετικό πλαίσιο και τις επιβαλλόμενες ενέργειες για δρομολόγηση και επίλυση του προβλήματος. Εξαιτίας της  απουσίας εντούτοις πολιτικής βούλησης από μέρους τους επέλεξαν την απαξίωση των υπηρεσιών του Δήμου και της Π.Ε. Λευκάδας και την αποποίηση των αρμοδιοτήτων τους.

Αποφασίσαμε και δεν θα αποφύγουμε να … υποδείξουμε τους νόμιμους τρόπους όπως έχουν αναδειχθεί και καταδειχθεί μέσα από τη συζήτηση και τις θέσεις τόσο των επικεφαλείς της δημοτικής μας αρχής όσο και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες που παρευρέθηκαν στην συγκέντρωση του Απριλίου 2016 στην Καρυά:

1) Με την από 06 Οκτωβρίου 2014 ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας που υπογράφεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Μάρκο Νικητάκη (φωτοτυπία επισυνάπτουμε) καλούνταν οι κτηνοτρόφοι του Δήμου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Κανονισμού Βοσκοτόπων και του Ν. 4056/2012. Σε διαφορετική περίπτωση τους ενημερώνουν ότι ο Δήμος θα εφαρμόσει το άρθρο 12 του κανονισμού αυτού στο οποίο αναφέρεται ότι «Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται στον τόπο εγκατάστασης του ποιμνίου να κατασκευάσουν χώρους σταυλισμού όπου υποχρεωτικά θα σταυλίζονται τα ζώα τους τις νυχτερινές ώρες.  Σε διαφορετική περίπτωση θα ανακαλείται η άδεια βόσκησης.» και θα ξεκινήσει, το συντομότερο δυνατόν, η σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και η πιστή εφαρμογή όλων των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012.

Ερωτάται η δημοτική και περιφερειακή μας αρχή:

α)  Μετά την παρέλευση δύο ετών από την παραπάνω ανακοίνωση και μετά από τις εκατοντάδες έγγραφες καταγγελίες συνδημοτών (και στο Δασαρχείο της Λευκάδας) για ζημιές ή ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών τους, για ζημιές σε περιφράξεις, κήπους, δίχτυα ελαιοσυγκομιδής, ξερολιθιές κ.λ.π., μετά τα τόσα δημοσιεύματα για διέλευση ανεπιτήρητων ζώων σε δρόμους, οικισμούς, πλατείες και μετά τις αμέτρητες διαπιστώσεις όμοιων περιστατικών από μέρους της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης ο Δήμος έχει εφαρμόσει το άρθρο 12 του προαναφερόμενου κανονισμού (;)

β) Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες από την αρμόδια για το σκοπό αυτό επιτροπή προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι περιφράξεων στις βοσκήσιμες εκτάσεις  που ανήκουν στις κτηνοτροφικές μονάδες και σε αυτές που τους έχουν παραχωρηθεί από ιδιώτες για τον ίδιο σκοπό (;)

Εάν η απάντηση είναι όχι, ποιο είναι το παράπτωμα του αρμόδιου αντιδημάρχου (;)

Εάν η απάντηση είναι ναι, και απουσιάζει η περίφραξη γιατί δεν ανακλήθηκε ή άδεια βόσκησης των κτηνοτροφικών μονάδων που δεν συμμορφώθηκαν (;)

Στις έγγραφες απαντήσεις σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε ακόμη εάν έγινε καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου (εάν καταμετρήθηκαν δηλαδή και ποιος είναι ο αριθμός των σηματοδοτημένων ζώων), εάν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ζώων χωρίς σήμανση (χωρίς ενώτια) καθόσον οι περισσότεροι από εμάς διαπιστώνουμε καθημερινά την ύπαρξη ζώων χωρίς σήμανση εντός των κτημάτων μας  και εάν ο Δήμος όπως όφειλε περισυνέλλεξε όσα από αυτά εντοπίσθηκαν).  Να μας γνωστοποιηθεί επιπλέον εάν έχουν πραγματοποιηθεί βασικοί κτηνιατρικοί έλεγχοι και γενικές αιματολογικές εξετάσεις στα ανεπιτήρητα ζώα, πώς διαπιστώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι τα ζώα που οδηγούνται από τους κτηνοτρόφους τους προς σφαγή είναι στο σύνολό τους σηματοδοτημένα και υγιή.

2) Στην συγκέντρωση του Απριλίου 2016 ο ίδιος αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Νικητάκης επικαλούμενος την θητεία του στην Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, αμφισβήτησε την γνησιότητα των συμβολαίων ενοικίασης ή παραχώρησης ιδιωτικών εκτάσεων βόσκησης που συμπεριέλαβαν κτηνοτρόφοι στον φάκελο που υπέβαλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες των κτηνοτροφικών τους μονάδων. (η σχετική αναφορά βρίσκεται καταγεγραμμένη στα Λευκαδίτικα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης). Ο λόγος που προέβαλε ήταν ότι τα εν λόγω ενοικιαστήρια ή παραχωρητήρια των ιδιωτικών εκτάσεων για βόσκηση έπρεπε να είχαν υποβληθεί και σφραγισθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή να είχαν δηλωθεί ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) μέσω TAXISNET.

Ερωτάται η δημοτική αρχή και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος: Ελέγχθηκε εάν τα εν λόγω ενοικιαστήρια – παραχωρητήρια έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή αν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω TAXISNET εφόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση και επιπλέον διαπιστώθηκε με αναζήτηση των Α.Φ.Μ. των μισθωτών τους αν έχουν συμπεριληφθεί στις φορολογικές δηλώσεις τους (;)

3) Να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως εάν κατά το διάστημα των δύο ετών, που παρήλθε από την από 06/10/2014 αναφερόμενη στην με στοιχείο (1) της παρούσης ανακοίνωση μέχρι σήμερα, ο Δήμος της Λευκάδας έχει προβεί σε οιανδήποτε ενέργεια σχετικά με την δημιουργία δημοτικής κτηνιατρικής εγκατάστασης όπως όφειλε και όπως οφείλει να πράξει προκειμένου να είναι δυνατή η μετά την περισυλλογή φύλαξη και σίτιση των ανεπιτήρητων ζώων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους.

4) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων οι δήμοι συγκροτούν συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χειρισμό παραγωγικών ζώων τα οποία προσλαμβάνονται με ανάθεση έργου όπως εμείς τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε.

Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, ποια διάταξη νόμου είχαν υπόψη τους οι αιρετοί-εκπρόσωποι της δημοτική μας αρχή και αναζήτησαν εθελοντές (μεμφόμενοι μάλιστα τους παρευρισκόμενους καλλιεργητές στη συγκέντρωση του Απριλίου 2016 στην Καρυά γιατί στο κάλεσμά τους ανταποκρίθηκε μόνο ένας εθελοντής) και τους ανέθεσαν την περισυλλογή ανεπιτήρητων βοοειδών εξωθώντας τους με αυτό τον τρόπο σε αυτοδικία και άμεση αντιπαράθεση με τους κτηνοτρόφους ιδιοκτήτες τους που κάθε φορά περιέργως ειδοποιούνται και καταφθάνουν στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε εγκλεισμός ανεπιτήρητων ζώων από εθελοντές πριν την επιτροπή του δήμου και τις αστυνομικές αρχές (;)

Αναφέρουμε ενδεικτικά την περίπτωση κατά την οποία κτηνοτρόφος ελευθέρωσε ανεπιτήρητα ζώα που είχαν εγκλεισθεί στο δημοτικό γήπεδο της Καρυάς κόβοντας την περίφραξη του γηπέδου (σε γνώση και κατά δήλωση του εντεταλμένου συμβούλου κ. Ευστάθιου Βλάχου ).

Περίπτωση για την οποία εικάζουμε ότι εάν πρόθεση της δημοτικής αρχής ήταν να αποθαρρύνει στο μέλλον παρόμοιες ενέργειες του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου θα του είχε υποβάλει μήνυση για φθορά δημοτικής περιουσίας (κόψιμο της περίφραξης του δημοτικού γηπέδου της Καρυάς).

Ο ίδιος εντεταλμένος σύμβουλος κ. Ευστ. Βλάχος στη συγκέντρωση του Απρίλη 2016 πληροφόρησε τους παρευρισκόμενους ότι σε σχετική επικοινωνία του με τον κτηνοτρόφο ιδιοκτήτη των ανεπιτήρητων ζώων του παρείχε τη διαβεβαίωση ότι σε πενήντα (50) ημέρες θα τα πήγαινε σε στάβλο. Εκατόν εξήντα (160) ημέρες μετά τι διαβεβαιώσεις έχει λάβει ο κ. Ευστάθιος Βλάχος από τον κτηνοτρόφο και ποια πληροφόρηση μπορεί να μας παράσχει σήμερα (;) (οι δηλώσεις του εντεταλμένου συμβούλου βρίσκονται δημοσιευμένες στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης της Λευκάδας που κάλυψαν την  συγκέντρωση στην Καρυά στις 02/04/2016).

5) Ποιες οι ενέργειες του Δήμου Λευκάδας και του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Νικητάκη σχετικά με  την καταγραφή των δημοτικών βοσκοτόπων. Πόσα και ποια παραχωρητήρια του Δήμου έχουν εκδοθεί για δημοτικά βοσκοτόπια και ιδιαίτερα για το δρυοδάσος των Σκάρων και την εκτεταμένη καταστροφή στην οποία υπόκειται από την ανεξέλεγκτη είσοδο διαφόρων ανεπιτήρητων ζώων (;)

Ποια κυβερνητική πελατειακή ανάγκη υπαγορεύει σήμερα την απραξία τους ιδιαίτερα για το δάσος των Σκάρων για το οποίο σε σχετικό δημοσιευμένο και αναρτημένο σε όλο τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της Λευκάδας άρθρο του ο κ. Νικητάκης έγραφε επακριβώς : «… την ευρύτερη περιοχή αλλά και το δάσος, παρά τους τόσους εμπλεκομένους φορείς, δεν προστατεύονται από καμιά συνθήκη, κανένα νόμο και καμιά απόφαση οπουδήποτε οργάνου, τοπικού, περιφερειακού, κεντρικού. Μια σπάνια περιοχή για τον νομό και τον τόπο που, όπως οι περισσότερες, αφήνεται έρμαιο στις διαθέσεις των, όποιων, εκμεταλλευτών της, μικρών ή μεγάλων, σοβαρών ή αστείων, ευαίσθητων ή αναίσθητων.

Είναι η λογική που κυριαρχεί διαχρονικά σε τούτο τον τόπο και που υπαγορεύει η πελατειακή ανάγκη των κυβερνήσεων. Δεν κάνουμε δασολόγιο, δεν συντάσσουμε δασικούς χάρτες, δεν καθορίζουμε την περιουσία του δημοσίου, γιατί θέλουμε να έχουμε «άσσους» στο μανίκι μας, να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια με «όμηρους» τους πολίτες και να αναγνωρίζουμε, άμα λάχει και άμα μας συμφέρει, τα πάσης φύσεως «χρυσόβουλα» και «φιρμάνια».

Τα αρμόδια όργανα κοιμούνται τον «ύπνο του δικαίου», και ξυπνούν μόνο αν ενοχληθεί ο προστατευόμενός τους, όχι το δημόσιο συμφέρον, δημιουργώντας προβλήματα ή διώκοντας υπαλλήλους που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, διότι τάχα «δεν συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις»!

Είναι η λογική που κυριαρχεί στα όργανα της Τ. Α. Δεν τα βάζουμε με τους πολίτες, χάνουμε ψήφους! Έτσι παρατηρούνται φαινόμενα καταπάτησης δημόσιας περιουσίας, στα βουνά και στις παραλίες, έτσι τα συρματοπλέγματα βγάζουν πόδια και περπατάνε (νύχτα κυρίως), έτσι – και με την ανοχή (να μην πω συνενοχή) κάποιων – κάποιοι βρίσκονται με περιουσίες που δεν τους ανήκουν και το παίζουν και «μάγκες» και «άμα λάχει να πούμε», με ξένες πλάτες…»

6) Τέλος ερωτώνται η δημοτική και περιφερειακή μας αρχή, σε ποιο ύψος εκτιμούν ότι θα ανέλθει το ποσό του προστίμου που θα κληθεί να πληρώσει η χώρα μας σε περίπτωση που οι καταγγελίες μας φθάσουν έως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (;)

Η συνεχιζόμενη καθημερινή βόσκηση ανεπιτήρητων βοοειδών στα αμπέλια της μέσα Λευκάδας πέραν της για μια ακόμη χρονιά αδυναμίας τρύγησής των έχει προκαλέσει την ολοσχερή καταστροφή τεράστιου αριθμού κλημάτων. Αμπέλια που διαμορφώθηκαν με ξερολιθιές και κύριο υλικό τα … κόκκαλα των παππούδων και των πατεράδων μας.

Φύτρος ποτισμένος με ιδρώτα και δάκρυ.

Αμπέλια με την μοναδική στον ελλαδικό χώρο και για το λόγο αυτό χαρακτηριζόμενη ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ποικιλία οινοστάφυλων το βερτζαμί έχουν καταστεί … κουτσουμπέλια.

Οι ελαιώνες, τα κτήματα, οι αυλές των σπιτιών μας, η ίδια η σωματική ακεραιότητά μας βορά στην όρεξη των τεραστίου όγκου βοοειδών και των ξετσίπωτων αφεντικών τους (δημιουργήματα της, με μεγάλη επιείκεια χαρακτηριζόμενης ως, ανοχής ή ανικανότητας των τοπικών μας αρχών).

Στις περισσότερες των περιπτώσεων παραμένουμε αξιολύπητοι και ανήμποροι θεατές της καταστροφής των κτημάτων και των καλλιεργειών μας αδύναμοι να παρέμβουμε εξαιτίας της επιθετικής σε αρκετές περιπτώσεις και της, σε κάθε περίπτωση, απρόβλεπτης συμπεριφοράς των ζώων και των αφεντικών τους.

Οι προστατευόμενοι (όπως τους χαρακτηρίζει ο κ. Μ. Νικητάκης στο άρθρο του, μέρος του οποίου παραθέσαμε παραπάνω) σαν σύγχρονοι  αφεντάδες … μας χαλούν το φύτρο και η μέχρι σήμερα προσπάθεια να επιλυθεί το πρόβλημα με συνεργασία και συνεννόηση ώστε να ζήσουμε ειρηνικά σεβόμενοι τα γενικότερα αλλά και προσωπικά προβλήματα και τους κόπους ο ένας του άλλου εξαντλήθηκε.

Εν αναμονή των επιβαλλόμενων από μέρους σας έγγραφων απαντήσεων στα ερωτήματα που σας θέσαμε με το παρόν επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη περαιτέρω ενέργεια για να μην το … παίζει κανείς μάγκας ή άμα λάχει να πούμε στις δικές μας πλάτες.-

Καρυά Λευκάδας 19 Σεπτεμβρίου 2016