Το πρόγραμμα της Ρωσικής Εβδομάδας

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκδηλώσεων στο Δήμο Λευκάδας

του Διεθνούς Κοινωνικού Φόρουμ

Λευκάδα, 1 – 2 Οκτωβρίου 2016

1 Οκτωβρίου 2016, Σάββατο

12.00 – 13.00  – Συνάντηση του Κυβερνήτη της Φρεγάτας του Ρώσικου

Στόλου «Admiral Grigorovich» με κ. Αντιπεριφερειάρχη

και κ. Δήμαρχο.

15.00               – Άφιξη της Αντιπροσωπείας στη Λευκάδα.

17.15 – 18.00   – Αποκαλυπτήρια προτομής Ναυάρχου Ρώσικου Στόλου

Fyodor Ushakov, σε ανάμνηση της ίδρυσης της

Επτανήσου Πολιτείας (Πλατεία Ανατ. Παραλίας).

18.00 – 18.30   – Παρέλαση της Μπάντας του Πολεμικού Ρωσικού Στόλου

της Μαύρης Θάλασσας στην πόλη της Λευκάδας.

18.30 – 20.00   – Επίσημο γεύμα του Δημάρχου Λευκάδας.

20.30 – 21.30   – Συναυλία στην Κεντρική Πλατεία Λευκάδας από τη

Μπάντα του Ρώσικου Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

 

2 Οκτωβρίου 2016, Κυριακή

12.00 – 13.30   – Διάσκεψη με θέμα: «Ο ρόλος του Ναυάρχου Fyodor

Ushakov στην ίδρυση της Επτανήσου Πολιτείας»

(Αίθουσα Διοικητηρίου).

13.30 – 14.30   – Υποδοχή Επίσημης Αντιπροσωπείας στη Φρεγάτα του

Πολεμικού Στόλου Μαύρης Θάλασσας της Ρώσικης

Ομοσπονδίας «Admiral Grigorovich».