Ξεκίνησαν οι κατασχέσεις για χρέη προς το Δημόσιο

Ξεκίνησαν οι αποστολές των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων από τη ΔΟΥ Πρέβεζας στην οποία υπάγεται πλέον η ΔΟΥ Λευκάδας προς τις τράπεζες.

Προ δυσάρεστης εκπλήξεως αναμένεται να βρεθούν εκατοντάδες επιχειρηματίες και ιδιώτες με ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς θα δουν δεσμευμένα τα χρήματα στους επιχειρηματικούς ή τους αποταμιευτικούς λογαριασμούς τους. Ακόμη και για μικρά ποσά!

Σε περιπτώσεις επιχειρηματικών λογαριασμών με έναν μόνον δικαιούχο δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό του κατασχετηρίου ενώ σε λογαριασμούς με περισσότερους δικαιούχους το υπόλοιπο του λογαριασμού διαιρείται δια το πλήθος των δικαιούχων και δεσμεύεται το ποσό που προκύπτει για τον υπόχρεο μέχρις της εξοφλήσεως των υποχρεώσεων. Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό η δέσμευση εφαρμόζεται ως αρνητικό υπόλοιπο. Στην περίπτωση αυτή στις κινήσεις του λογαριασμού μπορεί να μην αναφέρεται η αιτιολογία.

Προκειμένου να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός απαιτείται πλήρης εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατασχετήριο, καθιστώντας έτσι τη λύση της ρύθμισης ως – σχεδόν – ανούσια, αφού και σε περίπτωση ρύθμισης οφείλει να εξοφληθεί το σύνολο του ποσού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τραπεζικό κατάστημα, το αρνητικό υπόλοιπο δεν τοκίζεται από την τράπεζα και δεν υπάρχουν άλλες επιβαρύνσεις πέραν του συνολικού βεβαιωμένου ληξιπρόθεσμου ποσού.