Ανακοίνωση αντιδημάρχου Κώστα Σέρβου σχετικά με τις υποδομές του νέου Νοσοκομείου

Η δημοτική αρχή από την ανάληψη των καθηκόντων της αντιμετώπισε με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα τα θέματα των δομών Υγείας των νησιών μας αναλαμβάνοντας ορισμένες φορές πρωτοβουλίες ακόμη και πέραν των αρμοδιοτήτων της με στόχο την πιο αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων. Ιδιαίτερα δε για το νέο Νοσοκομείο και τις απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία του, άρχισε από την αρχή τα βήματα για την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων που είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να εκτελέσει και τα οποία παρέμεναν ανενεργά.

Με μεγάλη ευαισθησία ως προς ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικά ζήτημα, αισθανόμαστε την ανάγκη να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέτει εν αγνοία ενδεχομένως του ζητήματος, η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λευκάδας σε πρόσφατη ανακοίνωσή της.

Η μέχρι τώρα υποχρέωση του Δήμου όσον αφορά το έργο συνίσταται στη σύνταξη μελέτης για τις αναγκαίες εργασίες κατασκευής των έργων υποδομής οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων, αποχέτευσης λυμάτων και ηλεκτροφωτισμού των οδών για την εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκομείου Λευκάδας.

Η σύνταξη της αρχικής μελέτης ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015. Ακολούθησαν δυο τροποποιήσεις της μετά τις υποδείξεις-παρατηρήσεις που προήλθαν από τις συνεχείς συνεννοήσεις μας με τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (φορέας ο οποίος έχει την ευθύνη ανέγερσης του νέου Νοσοκομείου) καθώς και με την «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Διαχειριστική Αρχή) που χρηματοδοτεί το έργο. Τόσο η αρχική μελέτη όσο και οι τροποποιήσεις της εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας κατά την περίοδο από τον Ιούλιο 2015 μέχρι τον Φεβρουάριο 2016.

Στην παρούσα φάση και προκειμένου να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός από τον Δήμο Λευκάδας για την εκτέλεση των έργων υποδομής, απαιτείται η έγκριση του ποσού χρηματοδότησης του έργου από τη Διαχειριστική Αρχή και η ένταξη του ποσού αυτού στον προϋπολογισμό του Δήμου. Για να πραγματοποιηθεί τούτο απαραίτητη είναι μια ακόμη (τυπικού χαρακτήρα) τροποποίηση της μελέτης (π.χ. επικαιροποίηση της ως προς την αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, καθορισμός τύπων πεζοδρομίων στις οδούς πρόσβασης κλπ.). Η τροποποίηση βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεννόηση με τη Διαχειριστική Αρχή.

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν γίνεται σαφές ότι από την πλευρά του Δήμου καμιά καθυστέρηση δεν προέκυψε σχετικά με τη διαδικασία έναρξης των εργασιών κατασκευής των έργων υποδομής του νέου Νοσοκομείου. Θεωρούμε δε σκόπιμο ότι όποιοι «ενημερώνουν» τους δημότες θα πρέπει πρώτα να φροντίζουν για τη δική τους πλήρη και σωστή ενημέρωση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΒΟΣ