Οι προσφερόμενες θέσεις  εργασίας στη Λευκάδα, όπως τις κατέγραψε η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων της Equal Society.