Καρυά  5/10/2016        Αριθμ. Πρωτ. : 389
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ.ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ.Τ. ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταχ.  Δ/νση : Καρυά Λευκάδας Προς : Προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
Κοινοποίηση:-Υπουργείο Παιδείας-Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.

-Βουλευτή Λευκάδας.

-Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας.

-Δήμαρχο Λευκάδας.

-Σύμβουλο Παιδαγωγικών

Θεμάτων Λευκάδας.

-Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής

-Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λ.Τ Καρυάς.

-ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

-ΟΛΜΕ

-ΜΜΕ

Ταχ. Κώδικας : 31080 Καρυά Λευκάδας
Πληροφορίες Σ. Αργυρού
Τηλέφωνο : 26450  41324
Αριθμός FAX : 26450  41794
e-mail : [email protected]
ΘΕΜΑ: Έκτακτη συνεδρίαση συλλόγου καθηγητώνΓυμνασίου & ΛΤ Καρυάς -Απόστολος (Λάκης) Σάντας»

ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ο Σύλλογος των Καθηγητών του Γυμνασίου & Λ.Τ Καρυάς- Απόστολος (Λάκης) Σάντας, σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα Τρίτη 4-10-2016 και ώρα 1.45μμ, με θέμα «Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων»

εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του και διαμαρτύρεται για τη Μη Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων (Απόφαση έγκρισης λειτουργείας ολιγομελών τμημάτων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της ΔΔΕ Λευκάδας, του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με αριθ. πρωτ, 52 52/30-9-16) και συγκεκριμένα:

Για την Α Λυκείου στα μαθήματα Γαλλικών ή Αγγλικών και Καλλιτεχνικών ή Πληροφορικής και για τη Β Λυκείου  στις ομάδες Προσανατολισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στη Α’ Λυκείου τα παραπάνω μαθήματα επιλογής όσο και στη Β’ Λυκείου μαθήματα προσανατολισμού λειτουργούν κανονικά, από την αρχή του σχολικού έτους, δεδομένου ότι υπάρχουν καθηγητές οργανικά  ή προσωρινά τοποθετημένοι στο σχολείο από τις 12 Σεπτεμβρίου του 2016.

Θεωρούμε ότι η μη Έγκριση ολιγομελών τμημάτων έχει ως απώτερο στόχο την υποβάθμιση και κατάργηση των Λυκειακών Τάξεων ιδίως σε περιοχές με Γεωγραφικές, Κοινωνικές και Οικονομικές ιδιαιτερότητες. Το Γυμνάσιο & ΛΤ Καρυάς, του μεγαλύτερου χωριού της ορεινής Λευκάδας, φιλοξενεί μαθητές των γύρω χωριών και οικισμών. Αποτελεί  έναν βασικό δομικό άξονα εκπαίδευσής και πολιτιστικής/ πολιτισμικής δραστηριότητας, ανάσα για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία  κινούνται εκτός του τουριστικού ιστού, συνεπώς ευάλωτους στο οικονομικό επίπεδο. Το γεγονός της απειλούμενης πια μετακίνησης τους, σε άλλη σχολική μονάδα λόγω τη μη έγκρισής ή καλύτερα κατάργησης μαθημάτων (νέα οικονομική αιμορραγία), θα δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στις οικογένειες των μαθητών μας. Αυτή με τη σειρά της θα επιφέρει είτε σχολική διαρροή είτε στην «καλύτερη των περιπτώσεων» θα οδηγήσει τον τοπικό πληθυσμό σε αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση (αστικοποίηση), θυμίζοντας εποχές της δεκαετίας του 60, που όλοι μας καταδικάζαμε.

Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Καρυάς, έχει την ηθική υποχρέωση, συντάσσοντας τη διαμαρτυρία του και με άλλα σχολεία της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας, να αντιδράσει σε λογικές που θέτουν αυστηρά ποσοτικά κριτήριά. Θεωρεί ότι τέτοιες πρακτικές δεν εξυπηρετούν  αλλά υπονομεύουν τους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς του σχολείου, εφόσον δεν σέβονται το δικαίωμα της επιλογής των μαθητών ενώ αντίθετα  τους το αφαιρούν.

Ελπίζουμε  ότι το θέμα θα επανεξεταστεί  σύντομα  από το Υπουργείο Παιδείας αποτρέποντας την αναστάτωση και αγωνία όλων των μαθητών και των οικογενειών τους.

Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών

Του Γυμνασίου & Λ.Τ Καρυάς

«Απόστολος (Λάκης) Σάντας»