Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Ανακύκλωσης Λευκάδας –

ΛΕΥΚΟΓΑΙΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συμμετοχή των πολιτών της Λευκάδας

Πληροφορούμε τους πολίτες της Λευκάδας ότι εγκρίθηκε η  ΚΟΙΝΣΕΠ  “Λευκογαία” από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, στο πλαίσιο του Νόμου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Η “Λευκογαία” ιδρύθηκε μετά από δημόσια πρόσκληση σε συζήτηση όλων των πολιτών της Λευκάδας, με θέμα την ανακύκλωση.

Σκοπός της Κοινωνικής Επιχείρησης είναι η διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και μέσα από τις αρχές της ανταποδοτικότητας στην τοπική κοινωνία, η οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών για την ανακύκλωση στην πηγή, τη μείωση και την επανάχρηση.

Καλούμε τους πολίτες της Λευκάδας, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στο κοινωνικό αυτό εγχείρημα, αλλά και στη Γενική Συνέλευση, να επικοινωνήσουν μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected]  ή στο τηλέφωνο 6970461874  (κ. Έλενα)

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή