Σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Το θέμα της σύστασης Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Κουλούρης, τονίζοντας ότι προηγήθηκε συζήτηση και διαβούλευση με παραγωγικούς φορείς σε όλα τα Ιόνια Νησιά.

Το κλίμα στις συναντήσεις υπήρξε πολύ θετικό και η σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης έρχεται σε υλοποίηση των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού για την παραγωγική ανασυγκρότηση των τοπικών οικονομιών των νησιών.

Η αρχή έγινε με την εισήγηση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου, στις 23 Απριλίου στη Λευκάδα, η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους παραγωγούς και αγρότες, για πιστοποίηση προϊόντων της Ιόνιας γης, για καθιέρωση σήματος προέλευσης και προβολή των τοπικών προϊόντων καθώς και για στενή συνεργασία ΠΙΝ – αγροτικών, παραγωγικών φορέων.

Ακολούθησε η συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή και η λήψη σχετικής απόφασης, η διαβούλευση με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς και ο κύκλος ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο,

“Η σύσταση της Αγροδιατροφικής εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμός μας, όπως είχαμε δημοσιοποιήσει με τις προγραμματικές μας δηλώσεις” δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος και συνέχισε: “Ξεκίνησε να υλοποιείται με τη συνεργασία με τους παραγωγούς και τυποποιητές και στη συμμετοχή στις Εκθέσεις Τροφίμων και Πρωτογενούς Τομέα. Ανοίξαμε έτσι ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους παραγωγούς και αγρότες και τον Απρίλιο, στην ημερίδα που διεξήχθη στη Λευκάδα, η ιδέα ωρίμασε μαζί και η αναγκαιότητα προβολής και ενίσχυσης της παραγωγής των τοπικών προϊόντων. Είμαστε στο πλευρό όσων ζητούν συνεργασία και με την σύσταση της Αγροδιατροφικής ουσιαστικά ικανοποιούνται οι ανάγκες του αγροτικού και παραγωγικού κόσμου των νησιών. Σε συνεργασία με τις Αγροτικές Ενώσεις και τους φορείς προχωρούμε στη σύμπραξή αυτή και αναγκαστικά, μέσα στο υπάρχον πλαίσιο (ευρωπαϊκό, κρατικό, νομικό κλπ) που ισχύει θα βρούμε διαύλους για να υποστηρίξουμε την Ιόνια παραγωγή”.

Η Σύμπραξη θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, την πλειοψηφία του οποίου θα έχει η Περιφέρεια, θα έχει διάρκεια 20 έτη τα οποία θα μπορούν να παραταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και οι πόροι της θα προέρχονται από τις εταιρικές μερίδες συμμετοχής, την ετήσια συνδρομή των μελών και τυχόν έκτακτες εισφορές, αμοιβές από τη λειτουργία της, επιχορηγήσεις από εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, πιθανές χορηγίες κλπ.

Στόχοι της Σύμπραξης είναι η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, η αύξηση του βαθμού διατροφικής αυτάρκειας των νησιών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, η προστασία του καταναλωτή και της υγείας ανθρώπων και ζώων, οι δικαιότερες τιμές παραγωγού και καταναλωτή, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων των νησιών.

  • Ενδεικτικές δράσεις που ανέφερε στην εισήγησή του ο κ. Κουλούρης είναι: Διατύπωση προτάσεων προς την ΠΙΝ για την ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα και προς κάθε ενδιαφερόμενο για την παραγωγή, τυποποίηση, εμπορία, προβολή και προώθηση καθώς και την πιστοποίηση των τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων.
  • Σύνταξη μελετών και σχεδίων καθώς και φακέλων υποψηφιότητας για χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς και συμμετοχή σε αυτά.
  • Συμβουλευτική και κατάρτιση αγροτών
  • Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα σε τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί και οι στόχοι της Σύμπραξης και των ωφελούμενων από τη δράση της
  • Διαφύλαξη και ανάδειξη της γαστριμαργικής πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Σύνταξη του Ιονίου συμφώνου Ποιότητας και του μηχανισμού απονομής και ελέγχου του Ιονίου Σήματος Ποιότητας με την ονομασία “Προϊόν Ιόνιας Γης”.
  • Διασύνδεση του Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα Ιονίων Νήσων κ.α.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ιονίων Νήσων.