Συλλαλητήριο για τη μη έγκριση των ολιγομελών τμημάτων των Λυκειακών Τάξεων Καρυάς

Συλλαλητήριο για τα ανεπιτήρητα ζώα