Η απάντηση του Υπουργού Παιδείας στον βουλευτή Λευκάδας, Θανάση Καββαδά, σχετικά με τις Λυκειακές Τάξεις Καρυάς

Ειδικότερα, με την αναφορά του στη Βουλή και με σειρά αλλεπάλληλων παρεμβάσεων και επαφών στο Υπουργείο Παιδείας, ο βουλευτής ζητούσε την έγκριση των ολιγομελών τμημάτων προκειμένου να μην αλλάξουν οι εκπαιδευτικές συνθήκες στο συγκεκριμένο σχολείο και να μην υπάρξει αναγκαστική μετακίνηση των μαθητών σε άλλα σχολεία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τόνισε μάλιστα ότι τόσο στην Α’ Λυκείου, όσο και στη Β’ Λυκείου, όλα τα μαθήματα λειτουργούν κανονικά από την αρχή του σχολικού έτους, καθώς υπάρχουν καθηγητές οργανικά ή προσωρινά τοποθετημένοι στο σχολείο από τις 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Επίσης, ζητούσε να εξεταστεί η τοποθέτηση του Σχολείου στην Καρυά από την κατηγορία ΣΤ’ που ανήκει σήμερα και σύμφωνα με την οποία απαιτούνται τουλάχιστον 8 μαθητές για τη λειτουργία των τμημάτων, στην κατηγορία Η’-ΙΒ’, δηλαδή στην κατηγορία με τα απομονωμένα Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, στα οποία μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης.

Ωστόσο, για το αίτημα αλλαγής κατηγορίας του Σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας δεν εκφράζει τη γνώμη του στο έγγραφό του.

Αναφορικά με την έγκριση λειτουγίας των ολιγομελών τμημάτων, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει στο με αρ. Πρωτ. 197584/Δ2 από 18/11/2016 έγγραφό του ότι:

«Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκδόθηκε επιπλέον η με αρ. Πρωτ. 174432/Δ2/19-10-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού». Η ως άνω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε διότι:

  • Στην περιοχή υπήρχαν Εσπερινά, Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, τα οποία είναι μοναδικά και η μη έγκριση θα ανάγκαζε τους μαθητές να αλλάξουν τύπο σχολείου
  • Περιπτώσεις όπου είτε η μετακίνηση των μαθητών σε γειτονικά σχολεία είναι αδύνατη λόγω συνθηκών (δύσβατος περιοχή, πολλά χιλιόμετρα) είτε λόγω αδυναμίας ένταξης των μαθητών σε υπάρχοντα τμήματα των γειτονικών σχολείων.

Η περίπτωση του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Καρυάς όπως και πολλών άλλων σχολείων δεν ανήκει στις παραπάνω περιπτώσεις, επομένως το αίτημά σας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί χωρίς να δημιουργηθούν επιπρόσθετα προβλήματα (άνισης μεταχείρισης μεταξύ σχολείων ή αδυναμίας κάλυψης των αναγκών που θα προκύψουν).

Διαβάστε την απάντηση:

apantisi-1