Άσκηση σεισμοπροστασίας “Λευκάδιος” την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και ενεργειών για την βελτίωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας-διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης-ετοιμότητα, οργάνωση & συνεργασία συναρμόδιων φορέων, θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 ΠΑΝ-ΙΟΝΙΑ επιχειρησιακή άσκηση σεισμού με την επωνυμία «ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ 2016».

Η Άσκηση θα διεξαχθεί σε όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Επιχειρησιακά (άσκηση πεδίου) στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και επί χάρτου στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Π.Ι.Ν.

Σκοπός της άσκησης είναι η ετοιμότητα, ο συντονισμός, η οργάνωση, η συνεργασία, η βελτίωση της σχεδίασης σε απαιτήσεις ρεαλισμού και γενικά η απόκτηση γνώσης & εμπειρίας, έτσι ώστε η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η άσκηση θα περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, τα παρακάτω επεισόδια:

α) Σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)

β)  Επιχείρηση Έρευνας-Διάσωσης σε αστικό περιβάλλον.

γ)  Στήσιμο σκηνών.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το αναλυτικό πρόγραμμα της Άσκησης.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

prorgamma_askisi_2016