Οι επαγγελματίες της Βασιλικής Λευκάδας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν δημόσια τη πρωτοβουλία της διοίκησης του Επιμελητηρίου Λευκάδας για τη πρόσληψη οδοκαθαριστή, ο οποίος επιμελήθηκε τον καθαρισμό και την ευπρέπεια της περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Είναι περιττό να ειπωθεί ότι η καθαριότητα είναι στοιχείο πολιτισμού και απαραίτητη προϋπόθεση για τη τουριστική προβολή μιας περιοχής, της οποίας μάλιστα τα κύρια εισοδήματα προέρχονται από το τριτογενή τομέα.

Ως εκ τούτου η απόφαση του Επιμελητηρίου Λευκάδας είναι άξια συγχαρητηρίων, αφού συνέβαλε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης επαρκούς καθαρισμού της περιοχής μας.

Οι επαγγελματίες της Βασιλικής Λευκάδας