Υποχρεωτικός εμβολιασμός βοοειδών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                     

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ

Όπως σας γνωρίσαμε με παλαιότερη ανακοίνωση της υπηρεσίας μας (Νοέμβρης 2015), τον Αύγουστο του 2015 στη Χώρα μας επιβεβαιώθηκε η εμφάνιση του ιογενούς νοσήματος της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών. Το νόσημα στην αρχή διαγνώστηκε σε εκτροφές βοοειδών της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονία και Θράκη), στη συνέχεια όμως και σε εκτροφές άλλων περιοχών της Χώρας (Αχαΐα, Λάρισα, Πρέβεζα κ.λ.π.). Η νόσος, προερχόμενη από την Τουρκία, επιβεβαιώθηκε και στις γειτονικές μας χώρες (Βουλγαρία, Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία κ.λ.π.).

Η Δ/νση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του ελέγχου και της αντιμετώπισης της νόσου και λαμβάνοντας υπόψη:

  • τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ανησυχητική εξάπλωση του νοσήματος σε διάφορες περιοχές και χώρες,
  • την ταχύτητα εξάπλωσης και την έκταση μόλυνσης στις βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις,
  • τις σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του νοσήματος λόγω της υποχρεωτικής ολικής θανάτωσης των ζώων και τις επιπτώσεις στην παραγωγή και τη διακίνηση ζώων και των προϊόντων τους

αποφάσισε να επεκτείνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε όλα τα βοοειδή των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Το εμβόλιο παρέχεται από την υπηρεσία και διενεργείται υποχρεωτικά σε όλες της εκτροφές του Νομού μας και σε όλα τα βοοειδή αυτών, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, κυοφορίας και παραγωγικής κατεύθυνσης. Ο εμβολιασμός πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την έναρξη του εμβολιακού προγράμματος.(πιθανή ημερομηνία έναρξης 10/01/2017)

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε όλους τους βοοτρόφους του νομού μας να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του εμβολιασμού και συγκεκριμένα:

  • να φροντίσουν όλα τα βοοειδή της εκτροφής τους να έχουν σημανθεί με τα προβλεπόμενα ενώτια,
  • να ενημερώσουν την κτηνιατρική υπηρεσία για όλες τις μεταβολές που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο της εκτροφής τους (γεννήσεις, θάνατοι, σφαγές) και τις μεταβολές αυτές να τις καταχωρήσουν στο μητρώο της εκτροφή τους
  • να μεριμνήσουν, ιδιαίτερα οι βοοτρόφοι των αγελαίων εκτροφών, να συγκεντρώσουν όλα τα ζώα σε κατάλληλο χώρο όπου θα είναι δυνατή η σύλληψη, η συγκράτηση και ο ασφαλής εμβολιασμός αυτών (ύπαρξη παγίδας ή κλωβού).

Η κτηνιατρική υπηρεσία θα ενημερώνει τον βοοτρόφο με κάθε δυνατό τρόπο (εγγράφως, τηλεφωνικά, προσωπικά), τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την ακριβή ημερομηνία και ώρα επίσκεψης του κτηνιάτρου στην εκτροφή. Κατά την ημέρα επίσκεψης και εμβολιασμού, ο κτηνοτρόφος πρέπει να προσκομίζει το Μητρώο της Εκμετάλλευσης καθώς και το Φαρμακευτικό Μητρώο της εκτροφής.

Η επιτυχία του εμβολιασμού και η προστασία του ζωικού κεφαλαίου θα κριθεί εν πολλοίς από την συνεργασία των βοοτρόφων. Επαναλαμβάνουμε ότι ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός και η μη εφαρμογή του, με υπαιτιότητα του κτηνοτρόφου, επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στον κτηνοτρόφο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα. Κτηνιατρικής Λευκάδας (Διοικητήριο Λευκάδας και στα τηλέφωνα 2645360752-2645360751)