Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΓΟΝΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΤΟΥ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ   04/12/2016

Κατόπιν  των αρχαιρεσιών  που διεξήχθησαν  την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 16:00  στο Μουσικό  Σχολείο  Λευκάδας  για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων , οι νεοεκλεγέντες σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου συναντήθηκαν και αποφάσισαν την συγκρότησή τους σε σώμα ως εξής:

  • Ρόκκα Αντονέλλα —–   πρόεδρος
  • Ρούσσου Μαρία —–   αντιπρόεδρος
  • Αναγνώσταρος Άγγελος       —–   γραμματέας
  • Κομεντινός Θωμάς —–   ταμίας
  • Βλαχογιάννης Δημήτρης —–   μέλος
  • Κοσπεντάρης Λάμπρος   —–   μέλος
  • Πολίτης Άγγελος                 —–  μέλος

ΜΕ ΤΙΜΗ                                                                                                                                                                  ΓΙΑ  ΤΟ  Δ. Σ.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΟΚΚΑ   ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ                                                                       ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ

 

*Το παρόν θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Μουσικού Σχολείου με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών Δ.Σ. του Συλλόγου