Σύμφωνα με απόφαση των υπηρεσιών πρόνοιας εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, για να προχωρήσει η φόρτιση των εγκεκριμένων καρτών σίτισης («Αλληλεγγύης»), στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης».

Μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 18η και τελευταία καταβολή της δόσης που αφορά την κάρτα σίτισης σε 120.097 δικαιούχους. Επίσης, έως το τέλος του έτους θα πραγματοποιηθεί και η καταβολή της επόμενης δόσης (16η) του επιδόματος ενοικίου. Υπενθυμίζεται ότι λόγω της έναρξης λειτουργίας του προγράμματος  με τον τίτλο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), η επιδότηση σίτισης και ενοικίου πρόκειται να σταματήσουν να καταβάλλονται.

Οι δικαιούχοι των παραπάνω παροχών θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όταν ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων για το ΚΕΑ, εντός Ιανουαρίου, έτσι ώστε να λαμβάνουν την ανάλογη στήριξη, μέσω του νέου προγράμματος.

Το ΚΕΑ, που ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σε 30 δήμους σε όλη τη χώρα, στόχος είναι να λειτουργήσει καθολικά, στο σύνολο της επικράτειας, από την 1.1.17 και μετά.