Στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 εντάχθηκαν για υλοποίηση οι δύο (2) πρώτες προτάσεις από τις συνολικά πέντε (5) που υπέβαλε ο Δήμος Λευκάδας και αφορούν την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων, βάσει του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης» που κατέθεσε η Κυβέρνηση.

Πρόκειται για στελέχωση και ενίσχυση της λειτουργίας του υπάρχοντος Κοινωνικού Παντοπωλείου, προϋπολογισμού 117.000 ευρώ και η λειτουργία της νέας δομής Παροχής Συσσιτίου, προϋπολογισμού 234.000 ευρώ.

Οι δομές αυτές, που εντάσσονται στην Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, θα λειτουργήσουν την τριετία 2017-2019 και θα παρέχουν βασικά αγαθά σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Ειδικότερα, το κοινωνικό παντοπωλείο θα παρέχει τρόφιμα και είδη ένδυσης – υπόδησης ενώ η δομή παροχής συσσιτίου γεύματα.

Από το Δήμο Λευκάδας