Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ   ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ        ΤΥΠΟΥ

Ευοδώθηκαν οι προσπάθειες της εκπαιδευτικής κοινότητας και φορέων του Νησιού για τη συνέχιση της λειτουργίας των ολιγομελών Τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου  Καρυάς.

Παρά το μικρό αριθμό μαθητών , το Υπουργείο Παιδείας έλαβε υπόψη, τις ιδιαιτερότητες της Ορεινής Λευκάδας, την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Λυκείου Καρυάς με δεδομένη την λειτουργία των τμημάτων από την αρχή της σχολικής χρονιάς και  ανταποκρίθηκε θετικά , σε ένα δίκαιο αίτημα.

Με την αρ.πρωτ.8400/Δ2/18-01-2017, απόφαση  ο Υπουργός  κ. Γαυρόγλου ενέκρινε, κατά παρέκκλιση, τη λειτουργία των ολιγομελών Τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού της Β΄Λυκείου Καρυάς.

Η συνέχεια μιας παράδοσης παιδείας και πολιτισμού στην περιοχή της ορεινής Λευκάδας καθιστά απαραίτητη τη στήριξη του σχολείου από την πολιτεία  και από τους κατοίκους.

 

20 / 1 / 2017