Δείτε λεπτομέρειες για το ματς στην αφίσα που ακολουθεί.