Τα θέματα του 2ου Περιφερειακού Συμβουλίου του 2017

Ακολουθούν Εισηγήσεις

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων : ΤροποποίησηΑ.Ε.Π.Ο. Σταθμού Ραδιοτηλεπικοινωνίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (1000884 ΣΠΑΡΤΙΑ) στη θέση Ράχη «Κόψη-Ριζοπέζουλα» Τ.Κ Βλαχάτων, .Ε Λειβαθούς, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε Κεφαλονιάς.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Ίδρυση &Λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση ανατολικά της «Νήσου Οξειάς», Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε Ιθάκης, δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, με το σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών, ιδιοκτησίας «ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑΣ»
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων : Ίδρυση &Λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση δυτική πλευρά της «Νήσου Οξειάς», Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε Ιθάκης, δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, με το σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών, ιδιοκτησίας «ΣΑΩ Α.Ε.Β.Ε»
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων : Ίδρυση &Λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση δυτικά της «Νήσου Οξειάς», Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε Ιθάκης, δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, με το σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών, ιδιοκτησίας «ΚΑΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ»
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 5ο : Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων : Έργαπροστασίας από διάβρωση επί της ακτογραμμής σε συνολικό μήκος παρέμβασης < 500μ., στη θέση παραλία Αμμούδι, ΤΚ Άνω Γερακαρίου, ΔΕ Αλυκών, . Ζακύνθου, Ιδιοκτησίας Μουζάκη Αντωνίας
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.
Εισήγηση κ. Νιοτόπουλου

ΘΕΜΑ 6ο:Ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας σε εφορεία τηςΠεριφέρειας Ιονίων Νήσων και όχι της Αιτωλοακαρνανίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.
Εισήγηση κ. Χαλικιά

ΘΕΜΑ 7ο : Mέτρα άμεσης στήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε νησιωτικές περιοχές
Εισήγηση – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΘΕΜΑ 8o : Tα κλειστά χειρουργεία στο νοσοκομείο Ζακύνθου είναι απειλή για την υγεία των πολιτών και για την τουριστική οικονομία.
Εισήγηση – ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Εισήγηση – ΑΝ.Α.Σ.Α

ΘΕΜΑ 9ο: Πρόγραμμα Προμηθειών και Εκτέλεση Διαγωνιστικών Διαδικασιών σεΕπίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων ανεξαρτήτως ποσού τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον τομέα Οικονομικών κ. Διονύσιος Στραβοράβδης

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης από το
Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Ζακύνθου Κεντρικής Δομής και Παραρτήματος Λευκάδος
Εισήγηση – Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου κ. Νιοτόπουλου

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Π.Δ 23/2000 ( ΦΕΚ 18 Α ́/7-2-2000) των Λιμεναρχείων Κεφαλληνίας Ζακύνθου Κέρκυρας και Λευκάδας
Εισήγηση – Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας κ. Πανδή
Εισήγηση – Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας κ. Χαλικιά
Εισήγηση – Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας κ. Δρακουλόγκωνα
Εισήγηση – Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου κ. Νιοτόπουλου

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπών θέματα ανέλκυσης ναυαγίων – επιβλαβή – κατασχεμένα – εγκαταλελειμμένα πλοία
Εισήγηση – Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας κ. Πανδή
Εισήγηση – Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας κ. Χαλικιά
Εισήγηση 1η – Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας κ. Δρακουλόγκωνα
Εισήγηση 2η – Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας κ. Δρακουλόγκωνα
Εισήγηση – Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου κ. Νιοτόπουλου

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ.20 Γ.Κ.Λ για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής
Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κέρκυρας, κας.Πανδή
Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λευκάδας, κ.Χαλικιά
Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεφαλονιάς, κ. Δρακουλόγκωνα
Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ζακύνθου , κ.Νιοτόπουλου

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, διάρκειας δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεφαλονιάς, κ. Δρακουλόγκωνα