Διακήρυξη του Δήμου Λευκάδας για προμήθεια καυσίμων

Δείτε στα παρακάτω έγγραφα τους όρους και τις απαιτήσεις της διαδικασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕΣ

 

EEEΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

______ ________-__________ 2017 signed1

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 2408