Από την 1η Φεβρουαρίου έχουν ανοίξει οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Στον ιστότοπο του προγράμματος https://keaprogram.gr όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πλήρες πληροφοριακό υλικό, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς και το οποίο απαντά σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από πολίτες.

Οι αιτήσεις είναι προσυμπληρωμένες και η πλατφόρμα ιδιαίτερα φιλική στο χρήστη, προκειμένου ο ίδιος ο πολίτης να μπορεί συμπληρώσει την αίτηση μόνος του. Δεδομένου ότι η αίτηση είναι προσυμπληρωμένη, μόνον αν απαιτηθεί κάποια τροποποίηση των στοιχείων της, χρειάζεται η προσκόμιση δικαιολογητικών και η αίτηση εξετάζεται μόνον από τους λειτουργούς των Δήμων.

Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα:

1) Θα πρέπει να δηλωθεί το συνολικό εισόδημα που εισπράχθηκε στο τελευταίο εξάμηνο μετά την αφαίρεση εισφορών.

2) Ως εισόδημα συνυπολογίζονται όλα τα ποσά που μπορεί να λαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο. Αυτά είναι οι μισθοί, τα επιδόματα, οι συντάξεις, τα έκτακτα βοηθήματα, το επίδομα θέρμανσης, το ΕΚΑΣ, το επίδομα τέκνων, οι αγροτικές επιδοτήσεις, οι αποζημιώσεις, κ.λπ.

3) Αντίθετα τα εισοδήματα που δεν συνυπολογίζονται για το ΚΕΑ, είναι εκείνα που προέρχονται από τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγεί η Πολιτεία και το επίδομα αναδοχής τέκνου.

4) Από όσους είχαν εργασία και έμειναν άνεργοι στο τελευταίο εξάμηνο για τον υπολογισμό του ΚΕΑ, αφαιρείται από το συνολικό δηλούμενο εισόδημα, το 20% του καθαρού εισοδήματος από εργασία ή κατάρτιση.

5) Το εξαμηνιαίο εισόδημα θα ελέγχεται αναδρομικά από την επόμενη φορολογική δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας επαγγελματίας δηλώσει μηδέν εισόδημα β’ εξαμήνου 2016 για να πάρει ΚΕΑ, αλλά στη φορολογική του δήλωση του 2017 εμφανίσει εισόδημα 2.000 ευρώ, θα κληθεί να επιστρέψει το ΚΕΑ που δεν δικαιούται να λάβει.

6) Οι αγρότες που θα ενταχθούν στο ΚΕΑ πρέπει να δηλώσουν στη συνέχεια την επιδότηση, όταν την εισπράξουν, ώστε να κριθούν εκ νέου