Τα θέματα της 6ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-6ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2017-ΟΙΚ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ