Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 17ηςΜαρτίου 2017, μεταξύ άλλων θεμάτων συζήτησε και αποφάσισε :

  • Την έγκριση διάθεσης ποσού 15.120 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην Δημοτική Κοινότητα Καστού.
  • Την έγκριση διάθεσης ποσού 20.160 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην Δημοτική Κοινότητα Καλάμου.
  • Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Μεγανησίου και την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ με τίτλο: «Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» για την υλοποίησης της πράξης: «Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας»προϋπολογισμού 330.000,00 ευρώ.
  • Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Μεγανησίου και την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ με τίτλο: Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» για την υλοποίησης της πράξης: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου» προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ.
  • Την έγκριση διάθεσης ποσού 2.232 ευρώ για δράσεις τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας (καταχωρίσεις σε έντυπα).
  • Την επέκταση του δημοτικού δικτύου φωτισμού (Φ.Ο.Π.) στην Τ. Κ. Κατούνας.
  • Την πρόσληψη ναυαγοσωστών για κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών και αυτών με Γαλάζιες Σημαίες.

 

Από το Δήμο Λευκάδας