Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2017

Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 27ηςΜαρτίου 2017, εγκρίθηκαν:

  • Η 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
  • Η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας».
  • Η συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
  • Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
  • Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
  • Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων με πολιτιστικούς – αθλητικούς συλλόγους και σωματεία και επιχορήγησή τους για το έτος 2017.
  • Η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης, ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και η υποβολή πρότασης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά»του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ”», προϋπολογισμού 305.000,00 €.
  • Η μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ».
  • Η συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας με ποσό 4.000 ευρώ (με 16 εταιρικές μερίδες των 250 ευρώ έκαστη) στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

 

Από το Δήμο Λευκάδας