Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιμων πεδίων απασχόλησης συνοδευόμενος από τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω :

ΛΕΥΚΑΔΑ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

EGNOSIS

Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το AΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού και των εξετάσεων. EQUAL SOCIETY

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 22578

 

Ώρες επικοινωνίας:

Καθημερινά 9.30πμ – 14.30μμ

www.e-gnosis.gr

 

 

2. Π.Ε ΦΑΡΜAΚΟΠΟΙΟΣ Αριθμός ατόμων: 1

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)

για την υλοποίηση της Πράξης « Δομή  Λειτουργιάς κοινωνικού φαρμακείου Δήμου Λευκάδας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 18/03/2017 και λήγει στις 27/3/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα  (www.equalsociety.gr).

 

Δήμος Λευκάδας.
3. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμός ατόμων: 1

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)

για την υλοποίηση της Πράξης « Δομή  Λειτουργιάς κοινωνικού φαρμακείου Δήμου Λευκάδας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 18/03/2017 και λήγει στις 27/3/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα  (www.equalsociety.gr).

 

Δήμος Λευκάδας.
4. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Αριθμός ατόμων: 1

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)

για την υλοποίηση της Πράξης « Δομή Παροχής Συσσιτίου   Δήμου Λευκάδας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 18/03/2017 και λήγει στις 27/3/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα  (www.equalsociety.gr).

 

Δήμος Λευκάδας
5. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Αριθμός ατόμων: 1

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)

για την υλοποίηση της Πράξης « Δομή Παροχής Συσσιτίου   Δήμου Λευκάδας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 18/03/2017 και λήγει στις 27/3/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα  (www.equalsociety.gr).

 

Δήμος Λευκάδας
6. ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ Αριθμός ατόμων: 1

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)

για την υλοποίηση της Πράξης « Δομή Παροχής Συσσιτίου   Δήμου Λευκάδας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 18/03/2017 και λήγει στις 27/3/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα  (www.equalsociety.gr).

 

Δήμος Λευκάδας
7. Δ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αριθμός ατόμων: 1

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)

για την υλοποίηση της Πράξης « Δομή Παροχής Συσσιτίου   Δήμου Λευκάδας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 18/03/2017 και λήγει στις 27/3/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα  (www.equalsociety.gr).

 

Δήμος Λευκάδας
8. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6973860959

 

 

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κα Ουρανία Κούρτη

 

 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Φρύνι Λευκάδας.
9. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ – ΣΕΡΒΙΣ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Πολύ καλή γνώση αγγλικών

v  Προϋπηρεσία

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected].

 

Καφετέρια – παγωτατζίδικο στο Νυδρί Λευκάδας.
10. ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση Αγγλικών

v  Διαθέτει Ι.Χ.

Ευπαρουσίαστη

Τηλ.  Επικοινωνίας:

6944297695

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κα Διαμαντόπουλου

Ενοικιαζόμενες βίλες στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας.
11. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ.  Επικοινωνίας:

6974510392

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κα Βάγια Καλλιόπη

 

«Βάγια studios” στον ‘Άγιο Νικήτα.
12. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (2) Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ.  Επικοινωνίας:

2645097315

 

 

Super market στον ‘Αγιο. Νικήτα.
13. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

Δίπλωμα οδήγησης

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ.  Επικοινωνίας:

2645023282

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κα Μελά

 

Στην Λευκάδα, Λυγιά, Άγ. Νικήτα.
14. ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ Νυχτερινή βάρδια

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Πολύ καλή γνώση αγγλικών

v  Προϋπηρεσία

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ.  Επικοινωνίας:

6979911441

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κα Μαραγκού Ευτυχία

 

Ξενοδοχείο στον Αγ. Νικήτα.
15. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία.

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ.  Επικοινωνίας:

6979911441

 

Αρμόδιος επικοινωνίας

 

Ξενοδοχείο στον Αγ. Νικήτα.

 

16. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία.

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ.  Επικοινωνίας:

6979911441

 

Αρμόδιος επικοινωνίας

 

Ξενοδοχείο στον Αγ. Νικήτα.

 

17. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ Απαραίτητα προσόντα:

v  Πολύ καλή γνώση αγγλικών

v  προϋπηρεσία

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ.  Επικοινωνίας:

6979911441

 

Αρμόδιος επικοινωνίας

 

Ξενοδοχείο στον Αγ. Νικήτα.

 

18. ΠΩΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Γνώση Η\Υ

v  Προϋπηρεσία (στο χώρο πωλήσεων κινητής τηλεφωνίας)

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Λευκάδα.
19. BARISTAS & BARTENDER Καλοκαιρινή σεζόν 2017

Μάιος –Σεπτέμβριος

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6974313957

 

 

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κα Δουβίτσα

 

 

Καφετέρια στο λιμάνι Νικιάνας Λευκάδας.
20. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-A Καλοκαιρινή σεζόν 2017

Μάιος –Σεπτέμβριος

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6974313957

 

 

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κα Δουβίτσα

 

 

Καφετέρια στο λιμάνι Νικιάνας Λευκάδας.
21. ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά

v  Προϋπηρεσία

v  Τελειόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων

Τηλ. Επικοινωνίας:

6972510721

 

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Πολίτης Πέτρος

 

 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Νικιάνα.
22. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6972510721

 

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Πολίτης Πέτρος

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Νικιάνα.

 

23. ΟΔΗΓΟΣ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας

Τηλ. Επικοινωνίας:

2645026925

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κα Κουτσούμπα Δήμητρα

Εμπόριο φρούτων στη Λευκάδα.
24. ΜΑΓΕΙΡΑΣ Καλοκαιρινή σεζόν 2017

Πλήρης απασχόληση

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944591191

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Π. Παπαλαυρεντιου

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: : [email protected]

Εστιατόριο στην πόλη της Λευκάδας.
25. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Καλοκαιρινή σεζόν 2017

Πλήρης απασχόληση

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944591191

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Π. Παπαλαυρεντιου

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: : [email protected]

Εστιατόριο στην πόλη της Λευκάδας.
26. ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) Εποχιακή απασχόληση Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Yπεύθ. Επικοινωνίας:

Κα Καπλάνη Ελένη

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6942643977

Ξενοδοχείο “grand theoni” στη Βασιλική Λευκάδας.
27. INTERIOR DESIGNER  

Απαραίτητα προσόντα:

v   Άριστη Γνώση Η\Υ

v   Άριστη γνώση Αγγλικών

v  Γνώση προγραμμάτων μηχανικής επεξεργασίας( αποστολή του υπάρχων χαρτοφυλακίου )

v  Προϋπηρεσία (τουλάχιστον 5 ετών)

Αποστολή βιογραφικού και λογαριασμού SKYPE στη διεύθυνση:  [email protected]

 

 

Γραφείο τεχνικής Εταιρείας στη  Λευκάδα.
28.  

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

 

Εποχιακή απασχόληση

(από Μάιο μέχρι Σεπτέμβρη).

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6948494780

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κα. Βλασσοπούλου

Συγκρότημα (3) σπιτιών Στο     Σύβρο Λευκάδας
29. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

 

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6972300407

Ξενοδοχείο Οdeon στη Βασιλική Λευκάδας
30. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v   Άριστη Γνώση Η\Υ

v  Ηλικία (25-40

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450-23404 & 6944626881

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Αργυρός

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: [email protected]

Εμπορική Επιχείρηση στην Λευκάδα.
31. ΟΔΗΓΟΣ Μόνιμη απασχόληση

 

 Απαραίτητα προσόντα:

 

v  Δίπλωμα οδήγησης

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450-23404 & 6944626881

 

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Αργυρός

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: [email protected]

Εμπορική Επιχείρηση στην Λευκάδα.
32. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

v  Ηλικία (25-40

 

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450-23404 & 6944626881

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Αργυρός

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: [email protected]

Εμπορική Επιχείρηση στην Λευκάδα.
33. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Καφετερία με όλα τα συναφή.

v  Σνακ –μεζεδοπωλείο-ψητοπωλείοο.

v  Καμαριέρες( για καθαριότητα και σιδέρωμα)

v  Προετοιμασία και σερβίρισμα πρωινού στην ηπειρωτική κουζίνα.

v  Άτομο για την παραλία (ξαπλώστρες και σερβίρισμα)

Τηλ. Επικοινωνίας: 6932567501& 6975468955

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: [email protected]

 

 

 

 

Τουριστική επιχείρηση στον Πόρο Λευκάδας.
34. ΟΔΗΓΟΣ Απαραίτητα προσόντα:

v  Επαγγελματικό δίπλωμα

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974385400

Εταιρεία στο Νυδρί Λευκάδας.
35. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικής γλώσσας.

v  Γνώση Η/Υ.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974385400

Εταιρεία στο Νυδρί Λευκάδας.
36. ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Καλοκαιρινή σεζόν 2017

Πλήρης απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6932454400

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Γιώργος

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: [email protected]

Εστιατόριο στην Καρυά Λευκάδας.

 

37. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Καλοκαιρινή σεζόν 2017

Πλήρης απασχόληση

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6932454400

 

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Γιώργος

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: [email protected]

Εστιατόριο στην Καρυά Λευκάδας
38. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Εποχιακή απασχόληση

(από Απρίλιο μέχρι  Οκτώβριο).

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Τεχνικές γνώσεις πισίνας.

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:[email protected]

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6948281107

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Βαμβακερής Αντώνης

Ξενοδοχειακός όμιλος xenia resorts & villas στην Λευκάδα (περιοχή Λαζαράτα Βαυκερή)
39. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ (2) Καλοκαιρινή σεζόν 2017

Πλήρης απασχόληση

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450-97414 & 6948395317

Ξενοδοχείο στον Αγ. Νικήτα.
40. ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ (2) Εποχιακή απασχόληση (15/5 – 4/10/2017)

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Πενταετή εμπειρία

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6977574295

Εποχιακή επιχείρηση στον Αγ. Νικήτα.
41. ΜΑΓΕΙΡΑΣ Εποχιακή απασχόληση (15/5 – 4/10/2017)

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Οκταετή εμπειρία στην ελληνική κουζίνα

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6977574295

Εποχιακή επιχείρηση στον Αγ. Νικήτα.

 

42. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ Εποχιακή απασχόληση (15/5 – 4/10/2017)

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Οκταετή εμπειρία στην ελληνική κουζίνα

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6977574295

Εποχιακή επιχείρηση στον Αγ. Νικήτα.

 

 

43. ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ Εποχιακή απασχόληση      (15/5 – 4/10/2017)

 

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6977574295

Εποχιακή επιχείρηση στον Αγ. Νικήτα.

 

 

 

44. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (2) Εποχιακή απασχόληση      (15/5 – 4/10/2017)

 

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6977574295

Εποχιακή επιχείρηση στον Αγ. Νικήτα.

 

 

45. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:

6972281750

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Σκληρός

 

Ταβέρνα  στο Νυδρί.
46. ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ   Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

Α.Ε. στην πόλη της Λευκάδας.
47. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Απαραίτητα προσόντα:

v  Άριστη Γνώση αγγλικών

v  Άριστη Γνώση Η\Υ

v  Κάτοχος τίτλου οικονομικών σπουδών.

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

 

Α.Ε. στην πόλη της Λευκάδας
48. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

Α.Ε. στην πόλη της Λευκάδας
49. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΩΝ Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά (η γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα ληφθεί υπόψη)

v  Προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

 

Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα  και βίλλες στη Λευκάδα.
50. BARISTAS & BARTENDER Καλοκαιρινή σεζόν 2017

Πλήρης απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά

v  Εμπειρία

v  Επαγγελματική συμπεριφορά

v  Ευγένεια

v  Ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Εστιατόριο ¨η Ράχη¨ στην Εξάνθεια.

 

 

51. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Καλοκαιρινή σεζόν 2017

Πλήρης απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά

v  Εμπειρία

v  Επαγγελματική συμπεριφορά

v  Ευγένεια

v  Ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Εστιατόριο ¨η Ράχη¨ στην Εξάνθεια.

 

 

52. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Καλοκαιρινή σεζόν 2017

Πλήρης απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία

v  Επαγγελματική συμπεριφορά

v  Ευγένεια

v  Ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

 

Εστιατόριο ¨η Ράχη¨ στην Εξάνθεια.
53. ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Εποχιακή απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6970702131

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Καλέσης

Εστιατόριο στο Νυδρί.
54. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α Εποχιακή απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6970702131

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Καλέσης

Εστιατόριο στο Νυδρί.
55. ΟΔΗΓΟΣ Εποχιακή απασχόληση

(1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου)

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας

Τηλ. Επικοινωνίας:

6971890814

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Προκόπης Κωστάγγελος

Εμπόριο φρούτων στο Νυδρί.
56. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ Εποχιακή απασχόληση

(1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου)

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6971890814

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Προκόπης Κωστάγγελος

Εμπόριο φρούτων στο Νυδρί
57. ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6970 767676

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Βλάχος Γιώργος

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

Στο Ξενοδοχείο Tesoro στην Νικιάνα.
58. ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Α – Β

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6970 767676

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Βλάχος Γιώργος

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: [email protected]

Στο Ξενοδοχείο Tesoro στην Νικιάνα.
59. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6970 767676

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Βλάχος Γιώργος

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: [email protected]om

Στο Ξενοδοχείο Tesoro στην Νικιάνα.
60. ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6970 767676

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Βλάχος Γιώργος

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: [email protected]

Στο Ξενοδοχείο Tesoro στην Νικιάνα.
61. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6970 767676

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Βλάχος Γιώργος

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: [email protected]

Στο Ξενοδοχείο Tesoro στην Νικιάνα.
62. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ BAR ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6970 767676

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Βλάχος Γιώργος

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: [email protected]

Στο Ξενοδοχείο Tesoro στην Νικιάνα.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού EQUAL SOCIETY που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας, στην οδό: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού),  1ος όροφος,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email:
[email protected] . Κάθε εβδομάδα η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων βρίσκεται αναρτημένη και στο blog του Οργανισμού http://equalsociety.wordpress.com . Επίσης ενημερωθείτε για τις δράσεις της Equal Society στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο Facebook https://www.facebook.com/equalsociety1