Πρόσκληση του Επιμελητηρίου Λευκάδας στην παρουσίαση του νέου brand της Λευκάδας