Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Αντιπεριφερειάρχης Αλέκος Μιχαλάς, για θέματα ROMA

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  μετέβη ο Αντιπεριφερειάρχης Απασχόλησης, Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού Αλέκος Μιχαλάς, όπου πραγματοποίησε συνάντηση – διαβούλευση με την Ειδική Γραμματέα για την  Κοινωνική Ένταξη των ROMA Κατερίνα Γιάντσιου, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για την από κοινού αντιμετώπιση του σύνθετου ζητήματος σχεδιασμού και συντονισμού πρωτοβουλιών και δράσεων για να καταστεί δυνατή η κοινωνική ένταξη των ROMA.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και ο κ. Μιχαλάς είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στις πρωτοβουλίες της ΠΙΝ και στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των ROMA, η οποία κινείται σε πέντε άξονες:

  • Στέγαση, υποδομές
  • Απασχόληση
  • Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση
    •Υγεία, κοινωνική φροντίδα
    •Οριζόντιες, υποστηρικτικές παρεμβάσεις

“Η ΠΙΝ έχει στις προτεραιότητές της, το ζήτημα των ROMA. Έχουμε ήδη αποστείλει σχετικό αίτημα και πολύ σύντομα θα εξειδικευτεί σε επιχειρησιακά σχέδια η Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των ROMA. Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια πρέπει να είναι κοινή, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη συνέργεια όλων των εμπλεκομένων καθώς και την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων, με συμμετοχή και του κράτους”, δήλωσε ο κ. Μιχαλάς.