Τα θέματα της επερχόμενης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (5/3/17)

                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010  σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητήριο (Ταχ.Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη),  και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στις 5 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, ώστε να διεξαχθεί η  εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 του Ν. 3852/10) και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 του Ν. 3852/10), για  το εναπομείναν χρονικό διάστημα της τρέχουσας  δημοτικής περιόδου( 06/03/2017 έως  31/08/2019).

 

 

 

 

 

                                                       Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ