Δελτίο τύπου του Δήμου Λευκάδας σχετικά με την παραλαβή του Μουσείου Άγγελου Σικελιανού

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 13.30 έγινε στο Δημαρχείο Λευκάδας       η διοικητική παραλαβή του έργου “ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ”.

Είχαν προηγηθεί στο Μουσείο οι σχετικοί τεχνικοί έλεγχοι και η παράδοση του έργου στην Εθνική Τράπεζα από τις εταιρείες «ΙΟΚΑ ΑΤΕΕ», «ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΕΠΕ» και «ΒΟΝ STUDIO ΑΕΒΕ».

Εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ως δωρητής είχε αναλάβει την χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου, υπέγραψαν το σχετικό πρωτόκολλο     η κ. Ο. Νικολάου και ο κ. Χ. Χριστόπουλος ενώ από την πλευρά του Δήμου Λευκάδας οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Θ. Περδικάρης και Γ. Φίλιππας.

 

Λευκάδα 3/4/2017

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ