Αιτήσεις για το πρόγραμμα Βελτίωσης Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας Μελισσοκομικών Προϊόντων

Ανακοίνωση

 Aπό την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λευκάδας ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος για τη Βελτίωση των συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2017 εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ με αρ.Πρωτ.681/55638/22-05-2017(ΑΔΑ: ΩΖΙΑ4653ΠΓ-4ΛΤ), καλούνται  όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι να υποβάλουν αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας, στη ζώνη ευθύνης του οποίου ανήκει ο αιτών μέχρι 14/6/2017.

Η Αίτηση – Δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν, εφόσον το επιθυμούν, την ένταξή τους ταυτόχρονα και στις δύο δράσεις. και μπορεί να υποβληθεί στο Κέντρο Μελισσοκομίας:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην:

1)Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 2645360749

2)Κέντρο Ηπείρου & Αιτωλοακαρνανίας:

Κέντρο Ηπείρου & Αιτωλοακαρνανίας

Ταχ. Δ/νση : Μελ/κος Συν/σμος Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Δασκαλοπούλου 45

Αγρίνιο ΤΚ 30100

Τηλ: 26410 32604