Σεμινάριο εκπαιδευτικών με θέμα: «Διερευνώντας τις θετικές δυνατότητες και τις πηγές της δύναμής μας»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Στρ. Τσέγιου 9. ΛΕΥΚΑΔΑ.ΤΗΛ:26450-24248 ΦΑΞ:26450-23176

Εmail: [email protected]

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

Βιωματικό Σεμινάριο εκπαιδευτικών Β’/θμιας

με τίτλο:

«Διερευνώντας τις θετικές δυνατότητες και τις πηγές της δύναμής μας»

Οι εκπαιδευτικοί, ως μέλη της σχολική κοινότητας και ως μέρος του ευρύτερου κοινωνικού συστήματος, βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με συνθήκες που ευνοούν την προσωπική τους ματαίωση καθώς και την αποδυνάμωση των ψυχικών αποθεμάτων.

Η μέθοδος της «Καταξιωτικής Διερεύνησης» και ο αναστοχασμός, που θα αξιοποιηθούν κατά κύριο λόγο στο σεμινάριο, αποτελούν εργαλεία που στηρίζονται στις δυνάμεις και τα αποθέματα του εκπαιδευτικού ως Ανθρώπου. Αποτελούν την εναλλακτική γλώσσα που δημιουργεί, αλλά και ενισχύει τις θετικές δυνατότητες, τις προσωπικές πηγές δύναμης και τις αξίες…

Στο σεμινάριο που προτείνεται, ο εκπαιδευτικός –στο πλαίσιο μιας ομάδας ομοτίμων- συνδέεται και αναπλαισιώνει τη δυσκολία του με νέα ερεθίσματα, αναγνωρίζοντας και ξανα-ανακαλύπτοντας τελικά τη δύναμη του εαυτού και τα προσωπικά αποθέματα δύναμης.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να γνωριστούν, να συνδεθούν, να επικοινωνήσουν με ένα διαφορετικό τρόπο και αξιοποιώντας την ομάδα των ομοτίμων, να επεξεργαστούν ζητήματα που αφορούν τον επαγγελματικό τους ρόλο στη σημερινή πραγματικότητα.

Ημερομηνίες υλοποίησης: από 6 Ιουνίου έως και 23 Ιουνίου

και για 2 δίωρες συναντήσεις την εβδομάδα

κάθε Τρίτη 6.30μ.μ. – 8.30μ.μ. και κάθε Παρασκευή 5.30μ.μ.-7.30μ.μ.

για 6 συναντήσεις

στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης «ΔΙΑΥΛΟΣ».

Το σεμινάριο θα συντονίσει η κα Σοφία Ασπρογέρακα, επιστημονικό στέλεχος Κ.Π.-M.Ed.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ και την ΠΕΜΠΤΗ 1η Ιουνίου 2016 του FAX του Κ.Π.: 26450 23176, στο E-MAIL: [email protected] ή και τηλεφωνικά στο 2450 24248.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους. Η συμμετοχή για τους εκπ/κους είναι δωρεάν. Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.

Στοιχεία ενδιαφερομένου/ης εκπαιδευτικού

Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________________________

Κινητό τηλέφωνο:_____________________________________________________________________

Ειδικότητα: _________________________________________________________________________

Σχολείο/α:__________________________________________________________________________