Σεμινάριο πρώτων βοηθειών από το Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ και τον Ιατρικό Σύλλογο Λευκάδας

Σενιναριο Πρώτων Βοηθειών