Τα θέματα της επερχόμενης έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

(ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

   Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού).

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  – 21ης Μαΐου

ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση συμμετοχής και υποβολής προτάσεων της ΠΙΝ στις τρέχουσες προσκλήσεις ΙΟΝ 42,43,44.

Εισηγητής:  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιάτσατος

 ΘΕΜΑ 2o: 1) Περί συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

2) Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

Εισηγητής:  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιάτσατος

ΘΕΜΑ  3o: Διοργάνωση Διημερίδας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση (Κέρκυρα, 02 & 03 Ιουνίου 2017) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιάτσατος.

ΘΕΜΑ 4o: Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2017.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών & Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας με τίτλο : « Επισκευή – Συντήρηση – Καθαρισμός – Εξωραϊσμός Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου».

Εισηγητής: Ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος

ΘΕΜΑ 6o: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης της Π.Ε. Κεφαλληνίας με την ΚΕΔΗΚΕ

Εισηγητής:  Ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 7o: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης της ΠΕ Κεφαλληνίας με τον Πολιτιστικό & Εξωραιστικό Σύλλογο Πόρου « ΠΡΟΝΗΣΟΣ»

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 8o: Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ

Εισηγητής:  Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 9ο: Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τον Ελληνικό Όμιλο Αντισφαίρισης Κέρκυρας.

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 10o: Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Λύκειο Ελληνίδων Κέρκυρας.

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 11o:  Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης της Π.Ε. Ζακύνθου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ούγκος Φόσκωλος.

Εισηγητής:  Ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος

 

 

 

                                                               Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                              Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

           

                                                                                  Χρήστος  Μωραΐτης