Τα θέματα της επερχόμενης συνεδρίασης της ΠΕΔ-ΙΝ στις 5 Μαΐου στην Κέρκυρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ