Αφαιρέθηκαν παράνομες καλωδιώσεις στο λιμάνι της Νικιάνας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμου Λευκάδας και Διαδημοτικο Λιμενικού Ταμείου

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην χερσαία ζώνη του λιμένα Νικιάνας, από συνεργεία του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Λευκάδας, παρουσία του Δημάρχου Κωνσταντίνου Δρακονταειδή, του Αντιδημάρχου Γιώργου Φίλιππα και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου Σπύρου Νίκα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη παράνομα τοποθετημένων καλωδιώσεων ηλεκτροδότησης μέσω των φρεατίων του Δήμου και σε επαφή με τη θάλασσα χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, με ενδεχόμενους κινδύνους ηλεκτροπληξίας. Οι παράνομες και επικίνδυνες καλωδιώσεις αφαιρέθηκαν από ηλεκτρολόγους του Δήμου.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και στις υπόλοιπες χερσαίες ζώνες λιμανιών που έχουν παραχωρηθεί στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Πρόκειται για μια δύσκολη αλλά επιβαλλόμενη διαδικασία, την οποία είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε σε συνεργασία με τις όποιες άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

 

Λευκάδα, 8/6/2017