Κοστολόγιο και αίτηση συμμετοχής για τα Θερινά Camp της ΔΕΠΟΚΑΛ σε Λευκάδα και Βασιλική

Από την Κοινωφελή ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα κοστολόγια για τη συμμετοχή στα θερινά Camp που διοργανώνει.

Για την αίτηση συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2017
ΕΝΑ (1) ΠΑΙΔΙ  
1 ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 90 €
2 ΓΙΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 80 €
3 ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 70 €
ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΑ  
1 ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 160 €
2 ΓΙΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 140 €
3 ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 120 €
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ  &  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
ΕΝΑ (1) ΠΑΙΔΙ  
1 ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 80 €
2 ΓΙΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 70 €
3 ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 60 €
ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΑ  
1 ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 150 €
2 ΓΙΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 130 €
3 ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 100 €
ΤΡΙΑ (3) ΠΑΙΔΙΑ  
1 ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 210 €
2 ΓΙΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 170 €
3 ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 140 €

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2017
ΕΝΑ (1) ΠΑΙΔΙ  
1 ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 110 €
2 ΓΙΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 90 €
3 ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 75 €
ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΑ  
1 ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 200 €
2 ΓΙΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 170 €
3 ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 130 €
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ  &  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
ΕΝΑ (1) ΠΑΙΔΙ  
1 ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 100 €
2 ΓΙΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 80 €
3 ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 70 €
ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΑ  
1 ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 180 €
2 ΓΙΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 150 €
3 ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 110 €
ΤΡΙΑ (3) ΠΑΙΔΙΑ  
1 ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 230 €
2 ΓΙΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 190 €
3 ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 160 €