Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΠΑΣ Σφακιωτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 έγιναν αρχαιρεσίες στον ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ και εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να διοικήσει την ιστορική ομάδα των Σφακιωτών την επόμενη διετία.

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα γίνει συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ και θα υπάρχει νέα ανακοίνωση καθώς και προγραμματισμός για την πορεία της ομάδος.

Φιλικά
Το νέο Δ.Σ.
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ