Η πληροφορία της εβδομάδας από την Equal Society: Μία εβδομάδα ακόμη για τις φορολογικές δηλώσεις

Σε μία εβδομάδα λήγει και η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2017 για τα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα την Δευτέρα 17 Ιουλίου λήγει η προθεσμία και οι υπόχρεοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν θα έχουν υποβάλλει την δήλωση τους στο TAXISnet θα είναι αντιμέτωποι με πρόστιμα. Αναλυτικά, τα πρόστιμα είναι τα εξής: α) 100 ευρώ, για φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν βιβλία. Δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, β) 250 ευρώ, για νομικά πρόσωπα που έχουν απλογραφικά βιβλία, δηλαδή όσοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή είναι μισθωτοί και έχουν εισοδήματα και από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) 500 ευρώ, για νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δηλαδή έχει εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημειώνεται, ότι για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου επιβάλλονται προσαυξήσεις με επιτόκιο 0,73%.