Η πληροφορία της εβδομάδας από την Equal Society: Νέα παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Νέα παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών μετά από αίτημα της ΑΑΔΕ. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων θα είναι η Παρασκευή 21 Ιουλίου.

Αυτό έγινε δεδομένου ότι την 13/07/2017 το απόγευμα η ΑΑΔΕ έλαβε ένα ακόμα επικαιροποιημένο αρχείο από το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος στους φορολογούμενους να εκπληρώσουν ορθά την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης , η ΑΑΔΕ εισηγήθηκε προς το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο και αποδέχθηκε την παράταση προθεσμίας.