Την απαλλαγή των ιδιοκτητών ακινήτων της Λευκάδας από την καταβολή  ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για το 2017, των οποίων οι κατοικίες κρίθηκαν ακατάλληλες (χαρακτηρισμένες ως «κόκκινες» ή «κίτρινες») και δεν κατοικούνται λόγω των ζημιών που υπέστησαν από τον σεισμό του Νοεμβρίου του 2015, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στον υπουργό Οικονομικών, ο βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς.

Ο βουλευτής υπενθυμίζει στον υπουργό τις σοβαρές ζημιές στις κύριες κατοικίες των κατοίκων της Λευκάδας, οι οποίες παραμένουν, ακόμα και σήμερα μετά από δύο σχεδόν χρόνια από το σεισμό, στην ίδια κατάσταση και δεν μπορούν να κατοικηθούν.

Σημειώνει μάλιστα ότι για τις κατοικίες αυτές μόλις πρόσφατα εγκρίθηκαν οι πρώτες 20 άδειες για να ξεκινήσουν οι επισκευές.

Ως εκ τούτου, ο βουλευτής σημειώνει ότι κρίνεται σκόπιμο η απαλλαγή των σεισμόπληκτων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που ίσχυσε για το 2015 και το 2016 να παραταθεί και για το 2017.

Ακολουθεί η ερώτηση.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

 Βουλευτής Ν. Λευκάδας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017

 

                                Προς: Υπουργό Οικονομικών,

                                          κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Θέμα: Απαλλαγή ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2017 ακίνητων της Λευκάδας που παραμένουν ακατοίκητα λόγω ζημιών από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015  

Ο καταστροφικός σεισμός της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις περιουσίες των κατοίκων και κατά βάση σε κύριες κατοικίες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατόπιν επιτόπιων ελέγχων των τεχνικών υπηρεσιών που διενεργήθηκαν μετά το σεισμό διαπιστώθηκε ότι από τα 873 κτίρια σε όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές, τα 696 αφορούν στο νομό Λευκάδας, δηλαδή το 80% του συνόλου. Από αυτά, τα 492 είναι ακατάλληλα προς κατοίκηση, καθώς 439 χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» και 53 «κόκκινα». 

Στο πλαίσιο ανακούφισης των σεισμοπλήκτων και λόγω της έκτασης των ζημιών στα κτίρια που κρίθηκαν ακατάλληλα προς κατοίκηση, δόθηκε απαλλαγή από την καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2015 και 2016. Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 117 του Ν. 4387 του 2016 (ΦΕΚ 85/Α/12-05-2016) ορίζεται ότι «Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013 (Α΄287) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2015 και 2016».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται ότι τα περισσότερα σπίτια για τα οποία δόθηκε η απαλλαγή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για δύο έτη παραμένουν στην ίδια κατάσταση, ώστε δεν μπορούν να κατοικηθούν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μόλις πρόσφατα εγκρίθηκαν οι πρώτες 20 άδειες για να ξεκινήσουν οι επισκευές σε κατοικίες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο όπως παραταθεί και για το 2017 η απαλλαγή των σεισμόπληκτων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να εξετάσετε την παράταση και για το 2017 της απαλλαγής από την καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. των σεισμόπληκτων των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης, όπως αυτή ορίστηκε στην παρ. 3, άρ. 117 του Ν. 4387/2016;

            Με εκτίμηση,   

                                                                                     

     Αθανάσιος Ι. Καββαδάς

                                                                                                 Βουλευτής Ν. Λευκάδας