Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο Σωματείο ΟΤΑ Λευκάδας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Μέλος της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

ΑΝΤ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Τηλ – Fax 2645-3-60624

Λευκάδα  29-9-2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το  Σωματείο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Λευκάδας σας ενημερώνουμε ότι την  Δευτέρα  2  Οκτωβρίου  2017  και  ώρα  13:00 μμ ,  θα  διεξάγει  ¨έκτακτη  Γενική Συνέλευση¨  των μελών του Σωματείου  στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού  Συμβουλίου.                                                                       Για το λόγο αυτό ο  Δήμος θα δέχεται συναλλαγές με το κοινό έως τις  13:00 μμ

 

 

                                                    Το ΔΣ