Λίστα διαθεσιμότητας φαρμάκων Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας

Δείτε στην παρακάτω λίστα τα διαθέσιμα φάρμακα αυτής της εβδομάδας από τη δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου.

_____________ ________ 25_09-02_10