Θέσεις εργασίας στη Λευκάδα από την Equal Society

Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη Λευκάδα, έτσι όπως τις κατέγραψε η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων της Equal Society.

 

ΛΕΥΚΑΔΑ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

EGNOSIS

Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το AΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού και των εξετάσεων. EQUALSOCIETY

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 22578

 

Ώρες επικοινωνίας:

Καθημερινά 9.00πμ – 14.00μμ

http://spoudazo.equalsociety.gr
2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ Π.Ε. (6)  

Πρόσληψη επιστημονικού, τεχνικού και ειδικευμένου εργατικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Αθανασίου 4, 302 00 Μεσολόγγι, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κ. Σιδέρη Αγγελική (τηλ. επικοινωνίας: 26310 55654). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από τις 25/09/2017

29/09/2017. Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.yppo.gr.

Στην πόλη της Λευκάδας.
3. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Τ.Ε. (4) Πρόσληψη επιστημονικού, τεχνικού και ειδικευμένου εργατικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Αθανασίου 4, 302 00 Μεσολόγγι, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κ. Σιδέρη Αγγελική (τηλ. επικοινωνίας: 26310 55654). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από τις 25/09/2017

29/09/2017. Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.yppo.gr.

Στην πόλη της Λευκάδας.
4. ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Υ.Ε. (8) Πρόσληψη επιστημονικού, τεχνικού και ειδικευμένου εργατικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Αθανασίου 4, 302 00 Μεσολόγγι, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κ. Σιδέρη Αγγελική (τηλ. επικοινωνίας: 26310 55654). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από τις 25/09/2017

29/09/2017. Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.yppo.gr.

Στην πόλη της Λευκάδας.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ  

Μόνιμη απασχόληση

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450 22290

Φαρμακείο“ Καββαδάς” στην πόλη της Λευκάδας.
6. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΚΟΠΕΛΑ)  

Μόνιμη απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6937268757

Κομμωτήριο στο Νυδρί Λευκάδας.
7. ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ  

Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Ηλικία 23-37 ετών

v  Δίπλωμα για αυτοκίνητο

v  Δίπλωμα για μηχανάκι

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944144954

 

Ταχυμεταφορές “ Speedex Courier ” στην πόλη της Λευκάδας.
8. ΚΥΡΙΑ  

 

Μόνιμη απασχόληση

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6970767676

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κος Βλάχος Γιώργος

 

Φύλαξη ηλικιωμένης στην πόλη της Λευκάδας.
9. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (DELIVERY)  

Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Ηλικία 20-35 ετών

v  Δίπλωμα για μηχανάκι

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450 23000

 

Υποβολή βιογραφικών (με επισύναψη φωτογραφίας) στο Mikel (Γολέμη 4 Λευκάδα).

 

Καφετέρια “ Mikel ” στην πόλη της Λευκάδας.
10. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (DELIVERY)  

Μόνιμη απασχόληση

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Δίπλωμα για μηχανάκι

Τηλ. Επικοινωνίας:

6940814878

26450 21001

 

Ψητοπωλείο “Γύρο γύρο” στην πόλη της Λευκάδας.
11. ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ  

Μόνιμη απασχόληση

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση μπουφέ

Τηλ. Επικοινωνίας:

6981066881

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κα Κοντομίχη Ανδριάνα

 

Μεζεδοπωλείο“ Γωγώς Γεύσεις” στην πόλη της Λευκάδας.
12. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (DELIVERY)  

Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Δίπλωμα για μηχανάκι

Τηλ. Επικοινωνίας:

6956994186

 

 

Καφετέρια “ Espressaki” στην πόλη της Λευκάδας.
13. ΜΠΑΡΙΣΤΑΣ  

Μόνιμη απασχόληση

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450 26356

 

Καφετέρια “ Coffee island” στην πόλη της Λευκάδας.
14. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (DELIVERY)  

Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Δίπλωμα για μηχανάκι

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450 26356

 

Καφετέρια “ Coffee island” στην πόλη της Λευκάδας.
15. ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ  

Μόνιμη απασχόληση

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450 71830

6987800023

Εστιατόριο “ West Burger”  στην πόλη της Λευκάδας.
16. ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ/

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ

 

Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Ηλικία ως 50 ετών

Τηλ. Επικοινωνίας:

6976039218

Ξενοδοχείο στην πόλη της Λευκάδας.
17. ΨΥΚΤΙΚΟΣ  

Πλήρης απασχόληση

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Ηλικία ως 30 ετών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450 22208

26450 22299

 

Κατάστημα “THEROS” στην πόλη της Λευκάδας.
18. ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ  

Μόνιμη απασχόληση

Τηλ. Επικοινωνίας: 

26450 21908

 6987080907

Πιτσαρία “ZIMIS”στην πόλη της Λευκάδας.
19. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ  

Μόνιμη απασχόληση

Τηλ. Επικοινωνίας: 

26450 21908

 6987080907

Πιτσαρία “ZIMIS”στην πόλη της Λευκάδας.
20. ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6947822275

Κατάστημα “Adidas, Nike, Puma”  στην πόλη της Λευκάδας.
21. ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6947822275

Κατάστημα “Must” στην πόλη της Λευκάδας.
22. ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6947822275

Κατάστημα “Admiral” στην πόλη της Λευκάδας.
23. ΡΕΣΕΨΙΟΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Μόνιμη απασχόληση

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6944374599

“Hotel Lefkas ” στην πόλη της Λευκάδας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού EQUAL SOCIETY που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας, στην οδό: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού),  1ος όροφος,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email: [email protected].

Κάθε εβδομάδα η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων βρίσκεται αναρτημένη και στο blog του Οργανισμού http://equalsociety.wordpress.com . Επίσης ενημερωθείτε για τις δράσεις της EqualSociety στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο Facebookhttps://www.facebook.com/equalsociety1