Πληροφορίες για την ανανέωση των καρτών μετακίνησης ΑμεΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  (Κ.Ε.Π.)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ  Η 26Η OΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΛΗΞΗΣ Η 30Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΜΕΑ

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής στην οποία  αναγράφεται απαραίτητα  το παθολογοανατομικό  ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση απογραφής για τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, ή Aπόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα.

3.Φωτοτυπία ταυτότητας

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΜΕΑ

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

2.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

  1. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής στην οποία  αναγράφεται απαραίτητα  ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) ή βεβαίωση απογραφής για τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, ή Aπόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα.

4.Φωτοτυπία ταυτότητας

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.