Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής για το πρόγραμμα “Αθλητισμός για όλους” της ΔΕΠΟΚΑΛ

Οκτώ πτυχιούχους καθηγητές φυσικής αγωγής προτίθεται να προσλάβει η ΔΕΠΟΚΑΛ προκειμένου να στελεχώσει τα προγράμματα “Αθλητισμός για όλους”.

Διαβάστε περισσότερα στην προκήρυξη που ακολουθεί:

Ψ484ΟΕ4Ρ-Κ2Λ