Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής για το πρόγραμμα «Αθλητισμός για όλους» της ΔΕΠΟΚΑΛ

Οκτώ πτυχιούχους καθηγητές φυσικής αγωγής προτίθεται να προσλάβει η ΔΕΠΟΚΑΛ προκειμένου να στελεχώσει τα προγράμματα «Αθλητισμός για όλους».

Διαβάστε περισσότερα στην προκήρυξη που ακολουθεί:

Ψ484ΟΕ4Ρ-Κ2Λ