Σε εφαρμογή τα νέα κτηματογραφικά διαγράμματα και οι πίνακες αναλογισμού του σχεδίου της περιοχής Νυδριού – Μ. Αυλακίου

Από τις 27 Σεπτεμβρίου αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για την εφαρμογή των νέων κτηματογραφικών διαγραμμάτων και των νέων πινάκων αναλογισμού για το σχέδιο πόλεως Νυδριού – Μ. Αυλακίου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 15 ημέρες από την ανωτέρω ημερομηνία για να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις.

Δείτε την απόφαση, όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

ΨΛ28ΩΛΙ-ΗΩΖ