Τα θέματα της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (2/11/2017)

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  2 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ», προϋπολογισμού 399.996,99 €.

                                        Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος  και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ»,

                                        Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΩΣ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 400.000,00 €.

                                        Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 117/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.

                                          Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 115.652,11 €.

                                          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 5.799,48 €.

                                          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΡΟΓΚΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ Τ.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», προϋπολογισμού 6.999,50 €.

                                          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ για υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

                                          Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ για παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου «Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.

                                          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 380.000,00 €.

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου, στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Τσουκαλάδων (σχετ. η υπ΄ αριθ. αίτηση του κ. 10902/2017 αίτηση του κ. Σταματέλου Διονύσιου).

                                          Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ για σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Βασιλικής και Τ.Κ. Κοντάραινας στην θέση  «Φάλαιρη» και «Βουκολομάνδρα» της Δ.Ε. Απολλωνίων (σχετ. η υπ΄αριθ. 4732/2017 αίτηση του κ. Κολυβά Ιωάννη).

                                          Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ για σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ.Μαραντοχωρίου, στη θέση «Πέντε Αλώνια» (σχετ. η υπ΄αριθ. 5559/2017 αίτηση του κ. Διονύσιου Σκληρού).

                                          Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ.   έγκρισης  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ