Η πληροφορία της εβδομάδας από την Equal Society.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε υλοποίηση της, με αριθμ. Δ24β/ΓΠοικ. 48112/ 1116/ 17.10.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης χορηγεί δελτία μετακίνησης με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το έτος 2017.Για την έκδοση ή θεώρηση των δελτίων μετακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων τους, προσκομίζοντας τα εξής βασικά δικαιολογητικά:

1)Γνωμάτευση αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)2)Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.3)Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.4)Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις παρακάτω υπηρεσίες: Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (2645360733-734)