Δελτίο τύπου για το Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συμμετοχή όλων των πολιτών στο Αναπτυξιακό  Συνέδριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι έτοιμη.

Πέραν των προσυνεδρίων  σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, της ειδικής επιστημονικής ημερίδας στην Κέρκυρα, της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, δημιουργήθηκε με την επιμέλεια των υπηρεσιών πληροφορικής της ΠΙΝ η παρακάτω ηλεκτρονική πλατφόρμα: pin.gov.gr/?p=14943 ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε συμπολίτη ,όπου κι αν βρίσκεται στο Ιόνιο, στην Ελλάδα, στον Κόσμο, να συμβάλλει με τις ιδέες και τις προτάσεις του στην επιτυχή έκβαση του ΑΝΑ.Σ.ΙΟΝ.

Οι θεματικές ενότητες – συζητήσεις που έχουν προταθεί από την Περιφέρεια Ιονίων   Νήσων είναι:
● Μεταφορές, γαλάζια ανάπτυξη, τουρισμός, νησιωτικότητα, υποδομές
● Πρωτογενής τομέας στον νησιωτικό χώρο, αγροδιατροφή, ευρωπαϊκές ενισχύσεις.
● Επιχειρηματικότητα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτικά μέσα,                απασχόληση, ενέργεια, κυκλική οικονομία
● Περιβάλλον, χωροταξία, χρήσεις γης, δημόσια περιουσία.
● Πολιτισμός παιδεία, έρευνα, καινοτομία.
● Πολιτικές υγείας, πρόνοιας και πρόληψης στον νησιωτικό χώρο.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ